Wat is Podoposturaal therapie?

Podoposturaal therapie is een erkende opleiding op hbo+ niveau, die gebruik maakt van reflex- en spierwerking onder de voeten om zodoende een stands-/ houdingsverandering hoger in het lichaam te weeg te brengen, waardoor klachten verholpen kunnen worden.De podoposturaal therapeuten, die voldoen aan de specifiek hoge eisen m.b.t. inrichting van de praktijk, gedragscode en bijscholing, kunnen zich aansluiten bij de Stichting Loop en het Omni Podo Genootschap. Steeds meer Zorgverzekeraars vergoeden een deel of alle kosten vanuit de aanvullende verzekering.
Podologie Marian van Zwieten is aangesloten bij Stichting Loop.

Wat is register podologie?

De registerpodoloog herkent en behandelt klachten aan uw voeten en houding die te maken hebben met de stand van uw voeten. Daarnaast heeft hij specialistische kennis van voetzorg bij reuma en diabetes, en van (risico's bij) de kindervoet in de groei. Schoen en zool behoren een eenheid te vormen met de voet. Daarom is de registerpodoloog ook een schoenspecialist..
 
De registerpodoloog is eveneens aangesloten bij de Stichting Loop.