Wat is Podoposturaal therapie?

marian werkplaats

Podoposturaal therapie is een erkende opleiding op hbo+ niveau, die gebruik maakt van reflex- en spierwerking onder de voeten om zodoende een stands-/ houdingsverandering hoger in het lichaam te weeg te brengen, waardoor klachten verholpen kunnen worden.

De podoposturaal therapeuten, die voldoen aan de specifiek hoge eisen m.b.t. inrichting van de praktijk, gedragscode en bijscholing, kunnen zich aansluiten bij de Stichting Loop en het Omni Podo Genootschap. Steeds meer Zorgverzekeraars vergoeden een deel of alle kosten vanuit de aanvullende verzekering.
Podologie Marian van Zwieten is aangesloten bij Stichting Loop.