Alle registerpodologen en podoposturaal therpeuten staan ingeschreven in het register van KABIZ. Dit is een door stichting Loop gefaciliteerd kwaliteits register. Alleen therapeuten die hierin staan krijgen een vergoeding vanuit de zorgverzekeraars.

Kabiz staat garant voor de kwaliteit van de ingeschrevenen en stelt als eis dat er in 5 jaar tijd een aantal punten behaald moeten worden uit bijscholingen, congresbezoeken en intercollegiaal overleg. De praktijk moet 1 x per 5 jaar een audit ondergaan. Een daartoe bevoegde collega beoordeelt de praktijk en de zorgverlener omtrent zaken als: het volgen van wettelijke regels, kennis en inzicht, privacy en kwaliteit.

Het spreekt vanzelf dat Podologie Marian van Zwieten geregistreerd staat bij KABIZ.